Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

KULTURA SOLIDARNOŚCI

 
 

AKTUALNOŚCI

Zmarła Mama Krystyny Lachowicz

2016-10-21

Pani Krystynie Lachowicz wyrazy współczucia wraz z zapewnieniem o pamięci w modlitwie składają z powodu śmierci Mamy Krystyny przyjaciele z organizacji obywatelskich zrzeszonych w Ruchu Społecznym Pro Publico Bono.

Zmarła była osobą o wielkiej wrażliwości. W swojej pamięci przechowała przedwojenną Warszawę oraz najważniejsze wartości, których nie zniszczyło ani okrucieństwo, z jakim Niemcy obeszli się z Warszawą i jej mieszkańcami po upadku Powstania Warszawskiego, ani inne tragiczne doświadczenia II wojny światowej, ani okres dyktatury komunistycznej. 

Przez całe swoje życie świadczyła o znaczeniu godności i wolności człowieka, które przeniosła przez trudne czasy niewoli- co zaświadczyła swoim życiem, i co przekazała swoim dzieciom.

Cześć Jej pamięci!

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie,
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

2 sierpnia o godzinie 9.37 Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski przeszedł przez Bramę Miłosierdzia do Domu Ojca

2016-08-08

Jego zawołaniem biskupim było "Jezu, ufam Tobie!" (Jesu in Te confido), dewiza ta wyznaczała program Jego życia i posługi. Był wychowankiem Kardynała Adama Sapiehy i następcą Karola Wojtyły na stolicy św. Stanisława - szczerze kochany przez wiernych, szanowany przez wszystkich - również będących daleko od Kościoła - za swoje oddanie, uczciwość i niezłomność w najtrudniejszych czasach. Był jednym z najbliższych współpracowników św. Jana Pawła II. Do końca pozostał pasterzem bliskim swej owczarni, pełen pokory i skromności, cechował się jednocześnie delikatnością, wyrozumiałością, stanowczością i odwagą niezbędną do kierowania wspólnotą.

Do 30 czerwca obywatele mogę wskazać własne propozycje zmian. Trwa 5 edycja projektu „Gdyby to zależało ode mnie, to…”

2016-06-16

Z końcem czerwca br. upływa termin przyjmowania obywatelskich propozycji usprawnień funkcjonowania życia publicznego, realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu „Gdyby to zależało ode mnie, to…”. W założeniu organizatorów – serwisu ObserwatorFinansowy.pl i NBP – autorzy prac powinni wskazać problem trawiący polską dziedzinę życia społeczno-gospodarczego, by następnie zaprezentować najlepsze, ich zdaniem, rozwiązanie.

W Lubaczowie odbyło się II seminarium Akademii Dziedzictwa Kresów

2016-06-15

Po Krasiczynie, kolejnym miejscem prac Akademii Dziedzictwa Kresów stała się ziemia lubaczowska. Członkowie Komitetu Sterującego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej i zaproszeni specjaliści spotkali się tym razem w Muzeum Kresów w Lubaczowie i pobliskiej Kresowej Osada w Baszni Dolnej.

PARTNERZY