Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

DNI DZIEDZICTWA JANA PAWŁA II

10 czerwca 1979 rokuna krakowskich Błoniach padły znamienne słowa, które dziś mają status duchowego testamentu bł. Jana Pawła II: „Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją, miłością (...) abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni z których wyrastamy”.

 

W tych słowach Jan Paweł II wskazał znaczenie i konieczność rozwoju człowieka jako osoby i członka wspólnoty, w oparciu o historię własnego życia, historię swojej rodziny, swojej wspólnoty lokalnej oraz o tradycję narodu, z którego wyrasta. Z kolei 11 czerwca 1999 roku Ojciec święty złożył wizytę w polskim parlamencie. Ówczesny Marszałek Sejmu, powitał papieża słowami: „Witamy Cię nie tylko jako Następcę Piotra — Namiestnika Chrystusowego, (...) głowę Państwa Watykańskiego, ale jako osobę, która wezwała nas do życia w prawdzie i wolności (...) Niech Twoje przesłanie wytycza nam drogę w nowe tysiąclecie!”.

Dziś, gdy Jan Paweł II nie jest fizycznie obecny wśród nas, coraz bardziej palący staje się obowiązek zadbania o realizację pozostawionego nam programu, przypominania oraz popularyzowania Jego nauczania. Środkiem po temu są właśnie Dni Dziedzictwa, które mają być czasem refleksji oraz promocji nauczania Jana Pawła II oraz edukacji historycznej i patriotycznej.

Dni Dziedzictwa Jana Pawła II są odbywającym się cyklicznie ogólnopolskim festiwalem kultury społecznej, tworzonym na zasadach samorządności obywatelskiej, w celu promocji i twórczego rozwijania kultury intelektualnej, artystycznej oraz społecznej, w oparciu o filozofię kultury, nauczanie społeczne i historiozofię bł. Jana Pawła II.

Znaczenie nauczania Jana Pawła II dostrzegli wyraźnie zwłaszcza przedstawiciele organizacji obywatelskich, którzy stali się inicjatorami Dni Dziedzictwa.

Właśnie na pamiątkę tamtego, historycznego wydarzenia na krakowskich Błoniach, ruch społeczny Pro Publico Bono, w odpowiedzi na inicjatywę Stowarzyszenia 10 Czerwca, organizuje od sześciu lat przestrzeń debaty obywatelskiej poświęconej „dziedzictwu, któremu na imię Polska”, traktując podarowany nam przez Ojca świętego utwór: „Pamięć i tożsamość”, jako swoisty program ideowy i historiozoficzny, z którym usiłujemy konfrontować nasze działalności, i w którym mamy nadzieję odnaleźć się, chociaż w niewielkiej cząstce, z podejmowanymi współcześnie – z pobudek społecznych i patriotycznych – dziełami i instytucjami kulturotwórczymi.

Głównym organizatorem Dni Dziedzictwa Jana Pawła II jest Kolegium Wigierskie, powołane do życia w Domu Pracy Twórczej nad Wigrami, w 2003 roku – na pamiątkę spotkania Ojca świętego z rodziną Stanisława Milewskiego, rolnika ze wsi Leszczewo nad Wigrami.

Pan Stanisław Milewski jest jednym z fundatorów Fundacji Kolegium Wigierskie, która nieprzerwanie kontynuuje program debaty  obywatelskiej i edukacji społecznej zapoczątkowanej 10 lat temu nad Wigrami. Kolegium stara się promować i rozwijać twórczo myśl społeczną oraz filozofię kultury bł. Jana Pawła II. 

10 czerwca w sposób naturalny stał się kulminacją wydarzeń składających się na Dni Dziedzictwa. Z czasem – dzięki inicjatywie śp. Marka Nawary – Marszałka Województwa Małopolskiego, władze samorządowe województwa ustanowiły 10 czerwca Świętem Małopolski. Fakt ten jeszcze mocniej podkreślił znaczenie słów wypowiedzianych wówczas przez Ojca Świętego, a także stanowił potwierdzenie konieczności głębokiego zastanowienia się nad orędziem Jana Pawła II, wygłoszonym na Błoniach.

Pontyfikat Jana Pawła II przypadł bowiem na czas przełomowy – także w dziejach Polski i świata. Lecz nie sposób nie zauważyć, że ów pontyfikat sam również kształtował ten okres historii. Jan Paweł II nigdy nie przestał być Polakiem, co więcej – aż do końca bliskie były mu polskie tradycje oraz bieżące sprawy Jego doczesnej Ojczyzny. Z wielką troską, niejednokrotnie nie będąc słuchanym, nawoływał i ostrzegał przed zagrożeniami płynącymi z relatywizmu, egoizmu oraz myleniem wolności z samowolą. Konsekwencje lekceważenia tych ostrzeżeń odciskają się wyraźnie na życiu rodzin oraz życiu publicznym.

Dni Dziedzictwa Jana Pawła II nie są – a w każdym razie nie jedynie – wydarzeniem religijnym. Sprowadzenie roli Jana Pawła II w historii Polski jedynie do przewodniczenia Kościołowi byłoby błędem i nieporozumieniem. Papież – ze względu na swą mądrość, charyzmę oraz przenikliwość umysłu stał się niekwestionowanym autorytetem i przywódcą naszego narodu. Przywódcą, jakiego w trudnych czasach zrzucania jarzma nasz naród potrzebował, nawet jeżeli niedługo potem zapomniał o słowach swojego nauczyciela.

VI Dni Dziedzictwa Jana Pawła II odbywają się pod hasłem "Sollicitudo rei socialis". Odwołujemy się w ten sposób do jednej z fundamentalnych encyklik Jana Pawła II.