Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

INSTYTUT PRZESTRZENI OBYWATELSKIEJ

Fundacja Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono

Celem Fundacji jest promocja idei wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja idei samorządu terytorialnego oraz Rzeczypospolitej, jako dobra wspólnego. Celem działania fundacji jest również propagowanie inicjatyw obywatelskich z zakresu edukacji kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i działalności charytatywnej, ochrony środowiska, rozwoju lokalnego i regionalnego, oraz współpracy międzynarodowej.

Zarząd Fundacji:

Dr inż. Elżbieta Hibner - Prezes Instytutu, Przewodnicząca Zarządu, @: e.hibner@wp.pl,

Barbara Sadowska - Wiceprezes Instytutu, Członek Zarządu, @: barbara.sadowska@barka.org.pl,

Tomasz Wasielewski – Wiceprezes Instytutu, Członek Zarządu,

@: t.wasielewski@propublicobono.pl, t: 606 776 264

 

Rada Fundacji:

Krystyna Lachowicz
Rudolf Borusiewicz
Piotr Tutak
Kamil Łysik
Witold Dzielski
Jerzy Poznański
Bartosz Liczbiński
Waldemar Rataj
Mieczysław Ferenc 

Dane kontaktowe:

Adres rejestracyjny: ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań
Adres korespondencyjny: ul. Chmielna 15/108, 00-021 Warszawa

KRS: 0000462842
REGON: 302511161
NIP: 782-25-84-545