Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

KULTURA SOLIDARNOŚCI

Akademia Solidarności to wspólnota rozwoju wiedzy na rzecz kultury solidarności. Zainicjowana została przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania i Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono.

W szczególny sposób Akademia ma być jednym z podstawowych instrumentów rozwoju i realizacji postanowień proklamowanej 10 czerwca 2009 roku w Krakowie Karty Solidarności, będącej instytucją wspierającą rozwój samorządności obywatelskiej i wzmacniającą potencjał solidarności we wspólnotach lokalnych i regionalnych. Jej zadaniem jest również tworzenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ekonomii solidarności, rozwój przedsiębiorczości społecznej oraz polityki regionalnej skoncentrowanej na wzmacnianiu i tworzeniu warunków dla rozwoju potencjału solidarności (kapitału społecznego).