Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

NAGRODA PRO PUBLICO BONO

11 listopada 2010 roku podczas Gali Pro Publico Bono w krakowskich Sukiennicach, wieńczącej Pierwsze Dni Kultury Pamięci w Małopolsce, ogłoszono powstanie nowej Nagrody Pro Publico Bono pt. „Samorządność dla solidarności.” Pierwszy konkurs został rozstrzygnięty w 2011 roku.

10 czerwca 2013 roku zostali przedstawieni laureaci drugiego już Konkursu Pro Publico Bono "Samorządność dla solidarności".

Odnowiona nagroda Konkursu Pro Publico Bono, która jest wspólnym dziełem Fundacji Konkurs Pro Publico Bono, Związku Powiatów Polskich oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" odwołuje się do najbardziej fundamentalnego przesłania, jakie niesie ze sobą Karta Solidarności, przyjęta w 2009 roku, w trzydziestą rocznicę papieskiej mszy św. na krakowskich Błoniach, zwanej Bierzmowaniem dziejów. Czym jest ta solidarność?  „Solidarność nie jest przeciwko komuś, lecz z kimś i za kimś” – mówił  w Krakowie Jan Paweł II. „Słowa te wyrażają zachętę do wspólnego budowania cywilizacji miłości, która oznacza międzyludzką więź, wspólnotę obywateli, opartą na uniwersalnych zasadach: pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności. Etyka więzi jest niezależna od ideologii, gdyż ma swoje zakorzenienie w prawdzie o człowieku, w jego przyrodzonej godności i jego proegzystencjalnej naturze” – czytamy w Karcie Solidarności.

Odnowiona Nagroda Pro Publico Bono ma za cel wyszukanie takich dzieł i organizacji obywatelskich, które świadczą o twórczości, solidarności i samorządności osób oraz społeczności, podejmujących aktywność w sprawach publicznych należących do zakresu działania samorządu terytorialnego. Obywatele nie muszą realizować swoich pomysłów i idei obok samorządu. Aktywności obywatelskie mogą – a w zasadzie powinny – nie tylko uzupełniać i dopełniać misję i aktywności władz lokalnych, ale wręcz je inspirować, pobudzać i wspierać – wszystko w imię dobra wspólnego, czyli pro publico bono.

Nagroda Pro Publico Bono, przez wszystkie lata funkcjonowania, stała się instytucją promocji samorządności obywatelskiej, która obecnie, pod patronatem programowym Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” ma szansę ciągle rozwijać się, pozostając wierną przesłaniu nadanemu jej w 1999 roku.

Chcemy przez konsekwentną ewolucję programu działalności Nagrody Pro Publico Bono w taki sposób uzupełniać koncepcję tego prestiżowego wyróżnienia, by móc uczcić nim nadchodzącą rocznicę 25-lecia niepodległości Rzeczpospolitej przypadającą w 2014 roku. Dotychczasowe rezultaty działalności ruchu społecznego Pro Publico Bono będą służyć afirmacji Rzeczpospolitej Polskiej, jako politycznej wspólnoty obywateli, i będą świadczyć o najważniejszych dziełach przyczyniających się do jej odrodzenia.

Nagroda bowiem pełni rolę instytucji społecznej, kształtującej kulturę pamięci. Konkurs, oprócz aspektu nobilitującego, stał się również instrumentem promocji nowoczesnego patriotyzmu. Spełnia się tym samym życzenie Jana Nowaka Jeziorańskiego, pierwszego Honorowego Przewodniczącego Kapituły Nagrody Pro Publico Bono.