Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

O FUNDACJI

Konkurs na Nagrodę Pro Publico Bono dla Najlepszego Dzieła Obywatelskiego nagradza dzieła i instytucje społeczeństwa obywatelskiego oraz twórców dzieł społecznych. Skierowany jest do ludzi, którzy są inicjatorami zmian. Rolę jury pełni Kapituła Nagrody Pro Publico Bono, która kieruje sędzia TK w st. Spoczynku Jerzy Stępień, a honorowymi przewodniczącymi są J.E. ks. Kardynał Franciszek Macharski oraz prof. Andrzej Zoll.
Konkurs przeznaczony jest dla polskich organizacji obywatelskich. Jego celem jest uhonorowanie najlepszych dzieł podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Kapituła ocenia wartość dzieł zarówno z punktu widzenia etyki społecznej jak i ich użyteczność dla kraju, regionu, wspólnoty lokalnej. Nagroda jako instytucja edukacji o0bywatelskiej nagradza ludzi, którzy poświęcają swój czas, pracę i umiejętności dla rozwoju i dobra Rzeczypospolitej.


Historia Nagrody sięga roku 1999, gdy ówczesny Premier Jerzy Buzek stał się pomysłodawcą i organizatorem Konkursu Pro Publico Bono  na najlepszą inicjatywę obywatelską pierwszego dziesięciolecia po odrodzeniu Rzeczypospolitej (1989-1999). Konkurs był wyrazem uznania dla działalności obywatelskiej jako współczesnej formy patriotyzmu i dla społeczeństwa obywateli jako wspólnoty politycznej. Działalność „dla wspólnego dobra” potraktowano jako przejaw ideałów Solidarności – pokojowej rewolucji okresu 1980 – 1989. Laureaci pierwszej edycji Nagrody – Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu i jej założyciel Krzysztof Pawłowski oraz Izabela Dzieduszycka i stworzone przez nią Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin” –wraz z Janem Nowakiem Jeziorańskim (pierwszym przewodniczącym Kapituły) postanowili przekształcić konkurs na Nagrodę Pro Publico Bono w trwałą instytucję edukacyjną promującą osiągnięcia społeczne w Polsce.

Cele statutowe
Kontynuacja dorocznego konkursu pod nazwą „Pro Publico Bono” mającego na celu propagowanie inicjatyw obywatelskich z zakresu edukacji. Kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i działalności charytatywnej, ochrony środowiska oraz rozwoju lokalnego i regionalnego.