Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

POCHWAŁA INTELIGENCJI

"Myśl musi być wolna, bo tylko wtedy może być kreatywna" (Janina Cunnelly)

Pochwała Inteligencji, to program którego celem jest stworzenie forum wymiany myśli oraz organizowanie spotkań ludzi twórczych i poczuwających się do odpowiedzialności za dobro wspólne. Podejmuje on wyzwanie budowy stałej inicjatywy, realizowanej w formie klubów debaty obywatelskiej, poświęconej roli inteligencji i twórczości w budowaniu kultury i rozwoju osobowości człowieka.

Inspiracją dla stworzenia klubu debaty było również zagadnienie społecznej roli inteligencji, oraz pytanie czym owa inteligencja jest. Dyskusja ta ma swoją długą tradycję, jednak nowe uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne, sugerują podjęcie jej na nowo.

Kluby pełnią również rolę konwersatoriów, których zadaniem jest przygotowanie memoriału programowego na temat warunków rozwoju elit twórczych społeczeństwa w ramach narodowego systemu edukacji.

W procesie tworzenia Klubów odwołujemy się do doświadczeń spotkań twórców kultury, liderów wspólnot obywatelskich i osób publicznych, z powodzeniem prowadzonych w Domu Pracy Twórczej w Wigrach i realizowanych konsekwentnie do chwili obecnej. Kluby są ponadto miejscem kultywowania zanikającej sztuki prowadzenia rozmowy, będącej niezwykle istotną funkcją rozwoju kultury. Od grudnia 2007 r., z inspiracji krakowskiej pisarki Janiny Cunnelly, Kolegium Wigierskie wraz z jedną z najważniejszych instytucji kultury narodowej - Muzeum Pałac w Wilanowie - organizuje działalność klubu debaty obywatelskiej pod nazwą „Pochwała Inteligencji w Wilanowie”. Klub to autorski projekt muzeum wilanowskiego, a zarazem oryginalny sposób realizacji statutowych celów edukacyjnych przez publiczną instytucję kultury.

Spotkania klubowe odbywają się co miesiąc (od października do czerwca). Każde ma swój odrębny temat i specjalnych gości w charakterze ekspertów. W ramach Klubu podjęte zostały m.in. następujące tematy:

– „Wychowanie do twórczości”
– „Własność i zarządzanie dziedzictwem narodowym; res publica – res privata”
– „Dlaczego należy dbać o piękno w przestrzeni publicznej?”
– „Patrioci i europejczycy – obywatelstwo i tożsamość narodowa Polaków”
– „Tradycja antyczna w kulturze staropolskiej i współcześnie”
– „Historia – sztuka przekazu”
– „Dziedzictwo Dawnej Rzeczpospolitej” – trwa obecnie

W ramach Klubu „Pochwała inteligencji” w maju 2009 roku zainaugurowany został Klub śląski nazwany „Pochwała Inteligencji na Górnym Śląsku”. Planowane jest utworzenie Klubów w innych miastach Polski, w tym w Krakowie, gdzie instytucją współtworzącą będzie Muzeum Narodowe. W 2011 r. powołany został Klub w Poznaniu.